Prawo

 

Najważniejsze akty prawne dotyczące Stacji Kontroli Pojazdów, a także dopuszczania pojazdów do ruchu:

  • ustawa Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, z późniejszymi zmianami) ( link )
  • warunki techniczne pojazdów (Dz.U. z 2015 r. poz. 305, z późniejszymi zmianami) ( link )
  • rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania badań technicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 776, z późniejszymi zmianami) ( link )
  • rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522) ( link )

 

Uwaga ! Ważne dla posiadaczy pojazdów zasilanych gazem LPG.

Podczas okresowego badania technicznego pojazdu zasilanego gazem niezbędnym dokumentem jest poświadczenie Transportowego Dozoru Technicznego na zbiornik LPG. W przypadku zgubienia takiego dokumentu istnieje możliwość uzyskania duplikatu bezpośrednio u producenta zbiornika lub w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego ( link )